LBound-funksjon

Returnerer den nedre grensen til en matrise.

Syntaks:


LBound (matrisenavn [, dimensjon])

Returverdi:

Long

Parametre:

ArrayName: Navnet på matrisen du vil returnere den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grensen for matrisedimensjonen for.

[Dimensjon]: Heltall som spesifiserer hvilken dimensjon den øvre (Ubound) eller den nedre (LBound) grensen skal returneres for. Hvis en verdi ikke er spesifisert, brukes den første dimensjonen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

9 Indeks utenfor definert område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Skriv ut LBound(v()) ' returnerer 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Supporter oss!