IsObject-funksjon

Tester om en variabel er et objekt, i motsetning til primitive datatyper som datoer, tall, tekster. Funksjonen returnerer Sann hvis variabelen er et objekt, ellers returnerer den Usann.

Denne funksjonen returnerer Sann for følgende objekttyper:

warning

Datastrukturer returnerer Sann selv når de er tomme. Objektdefinerte variabler returnerer Sann selv om de ikke er initialisert.


Syntaks:

IsObject(var)

Returverdi:

Boolsk

Parametre:

var: Variabelen som skal testes.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Supporter oss!