IsNumeric Funksjon

Tester om et uttrykk er et tall. Hvis uttrykket er et tall, returnerer funksjonen Sann, ellers returnerer funksjonen Usann.

Syntaks


IsNumeric (Var)

Returverdi

Boolean

Parameter

Var: Ethvert uttrykk du vil teste.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Supporter oss!