IsNull-funksjonen

Tester om en variant inneholder den spesielle Null-verdien, noe som indikerer at variabelen ikke inneholder data.

Syntaks


IsNull (Var)

Returverdi

Boolean

Parameter

Var: Enhver variabel du vil teste. Denne funksjonen returnerer Sann hvis Varianten inneholder Null-verdien, eller Usann hvis Varianten ikke inneholder Null-verdien.

Null – Denne verdien brukes for en variant dataundertype uten gyldig innhold.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Supporter oss!