IsError-funksjon

Tester om en variabel inneholder en feilverdi.

Syntaks


    IsError (Var)
  

Returverdi

Boolsk

Parameter

Var: Enhver variabel du vil teste. Hvis variabelen inneholder en feilverdi, returnerer funksjonen sann, ellers returnerer funksjonen Usann.

Supporter oss!