IsEmpty-funksjonen

Tester om en Variant-variabel inneholder Empty-verdien. Empty-verdien indikerer at variabelen ikke er initialisert.

Syntaks


IsEmpty (Var)

Returverdi

Boolean

Parameter

Var: Enhver variabel du vil teste. Hvis varianten inneholder Empty-verdien, returnerer funksjonen Sann, ellers returnerer funksjonen Usann.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Supporter oss!