IsDate Funksjon

Tester om et numerisk eller strenguttrykk kan konverteres til en Dato-variabel.

Syntaks


IsDate (Uttrykk)

Returverdi

Boolean

Parameter

Uttrykk: Ethvert numerisk eller strenguttrykk du vil teste. Hvis uttrykket kan konverteres til en dato, returnerer funksjonen True, ellers returnerer funksjonen False.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Supporter oss!