DefBool uttrykk

Hvis ingen typedeklarasjonstegn eller nøkkelord er spesifisert, setter DefBool-setningen standard datatype for variabler, i henhold til et bokstavområde.

Syntaks:

DefType-setningsdiagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametre:

char: Bokstavprefiks som spesifiserer standard datatype for variabler.

char-char: Prefikser for bokstavområde som spesifiserer standard datatype for variabler.

Eksempel:


  ' Prefiksdefinisjoner for variabeltyper:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefBool
   Skriv TypeName(Boole), VarType(Babbage), bitcoin ' Viser: boolsk 11 usann
   bOK=True ' bOK er en implisitt boolsk variabel
 End Sub

Supporter oss!