CStr-funksjon

Konverterer et hvilket som helst numerisk uttrykk til et strenguttrykk.

Syntaks


CStr (uttrykk)

Returverdi

String

Parameter

Uttrykk: Enhver gyldig streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere.

Uttrykkstyper og konverteringsreturer

Boolean :

Streng som evalueres til enten Sann eller Usann.

Date :

Streng som inneholder dato og klokkeslett.

Null :

Kjøretidsfeil.

Empty :

Streng uten tegn.

Any :

Tilsvarende tall som streng.


Nuller på slutten av et flyttall er ikke inkludert i den returnerte strengen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Supporter oss!