CLng-funksjon

Konverterer hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til et langt heltall.

Syntaks:


CLng (uttrykk som variant) som long

Returverdi:

Long

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For Ä konvertere et strenguttrykk, mÄ tallet angis med en prikk "." som desimaltegn og et komma "," som tusenskilletegn (for eksempel 123 456,78), som kan avvike fra LibreOffice sprÄkinnstillingene.

Hvis Uttrykk ligger utenfor det gyldige lange heltallsomrÄdet mellom -2.147.483.648 og 2.147.483.647, returnerer LibreOffice Basic en overlÞpsfeil.

Denne funksjonen runder alltid brĂžkdelen av et tall til nĂŠrmeste heltall.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vises i henhold til LibreOffice sprÄkinnstillinger:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Supporter oss!