Cint-funksjon

Konverterer en hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til et heltall.

Syntaks:


CInt (uttrykk som variant) som heltall

Returverdi:

Integer

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For å konvertere et strenguttrykk, må tallet angis som vanlig tekst ved å bruke standard tallformat for LibreOffice lokale innstillinger. For eksempel må tallet angis med en prikk "." som desimaltegn og et komma "," som tusenskilletegn (for eksempel 123 456,78) for den engelske språkinnstillingen.

Hvis argumentet er streng, trimmer funksjonen det innledende mellomrommet; så prøver den å gjenkjenne et tall med følgende tegn. Syntaksen nedenfor gjenkjennes:

Resten av strengen ignoreres. Hvis strengen ikke gjenkjennes, f.eks. når det etter trimming av innledende mellomrom ikke starter med pluss, minus, et desimalsiffer eller "&", eller når sekvensen etter "&O" er lengre enn 11 tegn eller inneholder et alfabetisk tegn, er den numeriske verdien av uttrykket 0 .

Hvis argumentet er en feil, brukes feilnummeret som numerisk verdi for uttrykket.

Hvis argumentet er en dato, brukes antall dager siden 1899-12-30 (seriedato) som numerisk verdi for uttrykket. Tid er representert som en brøkdel av en dag.

Etter å ha beregnet den numeriske verdien av uttrykket, avrundes det til nærmeste heltall (hvis nødvendig), og hvis resultatet ikke er mellom -32768 og 32767, rapporterer LibreOffice Basic en overløpsfeil. Ellers returneres resultatet.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vises i henhold til LibreOffice lokale innstillinger:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Supporter oss!