Cint-funksjon

Konverterer en hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til et heltall.

Syntaks:


CInt (uttrykk som variant) som heltall

Returverdi:

Integer

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For Ä konvertere et strenguttrykk, mÄ tallet angis med en prikk "." som desimaltegn og et komma "," som tusenskilletegn (for eksempel 123 456,78), som kan avvike fra LibreOffice sprÄkinnstillingene.

Hvis argumentet er streng, trimmer funksjonen det innledende mellomrommet; sÄ prÞver den Ä gjenkjenne et tall med fÞlgende tegn. Syntaksen nedenfor gjenkjennes:

Resten av strengen ignoreres. Hvis strengen ikke gjenkjennes, f.eks. nÄr det etter trimming av innledende mellomrom ikke starter med pluss, minus, et desimalsiffer eller "&", eller nÄr sekvensen etter "&O" er lengre enn 11 tegn eller inneholder et alfabetisk tegn, er den numeriske verdien av uttrykket 0 .

Hvis argumentet er en feil, brukes feilnummeret som numerisk verdi for uttrykket.

Hvis argumentet er en dato, brukes antall dager siden 1899-12-30 (seriedato) som numerisk verdi for uttrykket. Tid er representert som en brĂžkdel av en dag.

Etter Ă„ ha beregnet den numeriske verdien av uttrykket, avrundes det til nĂŠrmeste heltall (hvis nĂždvendig), og hvis resultatet ikke er mellom -32768 og 32767, rapporterer LibreOffice Basic en overlĂžpsfeil. Ellers returneres resultatet.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vises i henhold til LibreOffice sprÄkinnstillinger:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Supporter oss!