CDbl-funksjon

Konverterer ethvert numerisk uttrykk eller strenguttrykk til en type, double.

Syntaks:


CDbl (Uttrykk som variant) som double

Returverdi:

Double

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For å konvertere et strenguttrykk, må tallet angis som vanlig tekst ved å bruke standard tallformat for LibreOffice lokale innstillinger. For eksempel må tallet angis med en prikk "." som desimaltegn og et komma "," som tusenskilletegn (for eksempel 123 456,78) for den engelske språkinnstillingen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vises i henhold til LibreOffice lokale innstillinger:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Supporter oss!