CDbl-funksjon

Konverterer ethvert numerisk uttrykk eller strenguttrykk til en type, double.

Syntaks:


CDbl (Uttrykk som variant) som double

Returverdi:

Double

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For Ä konvertere et strenguttrykk, mÄ tallet angis med en prikk "." som desimaltegn og et komma "," som tusenskilletegn (for eksempel 123 456,78), som kan avvike fra LibreOffice sprÄkinnstillingene.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vises i henhold til LibreOffice sprÄkinnstillinger:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234.5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234.567749023

  MsgBox CDbl(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(uttrykk := 5678.1234) ' 5678.123535156
End Sub

Supporter oss!