CDate-funksjon

Konverterer en hvilken som helst streng eller numerisk uttrykk til en datoverdi.

Syntaks:


CDate (uttrykk)

Returverdi

Date

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere.

Når du konverterer et strenguttrykk, må dato og klokkeslett angis enten i et av datogodkjenningsmønstrene som er definert for lokalinnstillingen din (se - Språkinnstillinger - Språk) eller i ISO-datoformat ( for øyeblikket er det bare ISO-formatet med bindestreker, for eksempel "2012-12-31" som godtas). I numeriske uttrykk representerer verdier til venstre for desimalen datoen, som begynner fra 31. desember 1899. Verdier til høyre for desimalen representerer tiden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Supporter oss!