CVErr Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et variantuttrykk av undertypen "Feil".

Syntaks


      CVErr(Uttrykk)
    

Returverdi

Variant.

Parameter

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere.

Supporter oss!