CDec Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et desimaluttrykk.

Syntaks


CDec (Uttrykk)

Returverdi

Desimaltall.

Parameter

Uttrykk: Enhver streng eller numerisk uttrykk som du vil konvertere.

Supporter oss!