CCur Funksjon

Konverterer et strenguttrykk eller numerisk uttrykk til et valutauttrykk. Lokalinnstillingene brukes for desimalskilletegn og valutasymboler.

Syntaks:


CCur(Uttrykk som variant) som valuta

Returverdi:

Valuta

Parametre:

Uttrykk: Enhver streng eller et numerisk uttrykk som du vil konvertere til et tall.
CCur(EMPTY) returnerer 0.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Supporter oss!