Skriv inn uttrykk

Definer ikke-UNO-datastrukturer.

En Typestruktur er en ordnet samling av datafelt, som kan manipuleres som et enkelt element.

Syntaks:

Skriv inn uttrykks-diagram


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
matrise fragment

matrise fragment


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametre

start: Nedre grense for en dimensjon.

end: Øvre grense for en dimensjon.

Flere dimensjoner for en matrise er angitt med komma (,)-tegn.

typenavn fragment

primitive datatypefragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Utvidede typer som Type-uttrykksstrukturer, UNO-objekter eller ClassModule-objekter er gyldige typenavn.


char fragment

skriv deklarasjonstegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Et Typestruktur-omfang er det for modulen det tilhører.


Eksempel:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Enumerasjoner kan opprettes ved å bruke Type-uttrykksdefinisjoner. Å anrope Python-skript fra Basic illustrerer denne mekanismen.


Supporter oss!