Med uttrykk

Angir et objekt som standardobjekt. Med mindre et annet objektnavn er deklarert, refererer alle egenskaper og metoder til standardobjektet til atEnd With-setningen er nådd.

Syntaks:

Med uttrykksdiagram


    With object
       [statements]
    End With

Parametre:

Bruk With og End With hvis du har flere egenskaper eller metoder for et enkelt objekt eller en utvidet datatypedefinisjon.

tip

Nesting With-setninger hjelper å skrive og lese grunnleggende rutiner.


Supporter oss!