Switch funksjon

Evaluerer en liste med argumenter som består av et uttrykk etterfulgt av en verdi. Switch-funksjonen returnerer en verdi som er assosiert med uttrykket som sendes av denne funksjonen.

Syntaks:


Switch (Uttrykk1, Verdi1[, Uttrykk2, Verdi2[..., Uttrykk_n, Verdi_n]]) som variant

Parametre:

Switch-funksjonen evaluerer uttrykkene fra venstre til høyre, og returnerer deretter verdien som er tilordnet funksjonsuttrykket. Hvis uttrykk og verdi ikke er gitt som et par, oppstår det en kjøretidsfeil.

Uttrykk: Uttrykket du vil evaluere.

Verdi: Verdien du vil returnere hvis uttrykket er sant.

I følgende eksempel tildeler Switch-funksjonen det riktige kjønnet til navnet som sendes til funksjonen:

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "kvinne", sName = "John", "mann")
End Function

Supporter oss!