Stopp Uttrykk

Stopper kjøringen av Basic-programmet.

Syntaks:

Stopputtrykk diagram


Stop

Eksempel:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Supporter oss!