Rem Uttrykk

Angir at en programlinje er en kommentar.

Syntaks:

Rem Text

Parametre:

Tekst: Enhver tekst som fungerer som en kommentar.

Tipsikon

Du kan bruke enkelt anførselstegn i stedet for Rem nøkkelordet for å indikere at teksten på en linje er kommentarer. Dette symbolet kan settes inn direkte til høyre for programkoden, etterfulgt av en kommentar.


Merknadsikon

Du kan bruke et mellomrom etterfulgt av understrekingstegnet _ som de to siste tegnene i en linje for å fortsette den logiske linjen på neste linje. For å fortsette kommentarlinjer må du skrive inn "Option Compatible" i samme Basic-modul.


Eksempel:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    'Det skjer ingenting her
End Sub

Supporter oss!