FreeLibrary Funksjon

Frigir DLL-er som ble lastet inn av et Deklarer-uttrykk. En frigitt DLL lastes automatisk inn på nytt hvis en av funksjonene anropes. Se også: Deklarer

Syntaks


FreeLibrary (LibName som streng)

Parameter

LibName: Strenguttrykk som angir navnet på DLL-en.

Merknadsikon

FreeLibrary kan bare gi ut DLL-er som lastes inn under Basic-kjøring.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Supporter oss!