Sluttuttrykk

Avslutter en prosedyre eller blokk.

Syntaks


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parameter

Bruk Slutt-utrykket på følgende måte:

Uttrykk

Slutt: Er ikke nødvendig, men kan angis hvor som helst innenfor en prosedyre for å avslutte programkjøringen.

End Enum: Avslutter en Enum VBA-setning

Sluttfunksjon: Avslutter et Funksjon-uttrykk.

End If: Markerer slutten på en If...Then...Else-blokk.

Sluttegenskap: Markerer slutten på en Egenskap-uttrykk.

Sluttvalg: Markerer slutten på en Velg sak-blokk.

End Sub: Avslutter et Sub-uttrykk.

Slutt med: Avslutter med et uttrykk

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Skriv ut "Nummer fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Skriv ut "Nummer fra 6 til 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Skriv ut "Større enn 8"
    Case Else
      Skriv ut "Utenfor område 1 til 10"
  End Select
End Sub

Supporter oss!