Deklarer Uttrykk

Erklærer og definerer en subrutine i en DLL-fil som du vil kjøre fra LibreOffice Basic.

Se også: FreeLibrary

Syntaks


Deklarer {Sub | Funksjon} Navn Lib "Libname" [Alias "Aliasnavn"] [Parameter] [Som Type]

Parameter

Navn: Et annet navn enn definert i DLL, for å kalle subrutinen fra LibreOffice Basic.

Aliasnavn: Navnet på subrutinen som definert i DLL.

Libname: Fil- eller systemnavnet til DLL-en. Dette biblioteket lastes automatisk inn første gang funksjonen brukes.

Argumentliste: Liste over parametere som representerer argumenter som sendes til prosedyren når den kalles. Type og antall parametere er avhengig av den utførte prosedyren.

Type: Definerer datatypen til verdien som returneres av en funksjonsprosedyre. Du kan ekskludere denne parameteren hvis et typedeklarasjonstegn angis etter navnet.

Advarselsikon

For å sende en parameter til en subrutine som en verdi i stedet for som en referanse, må parameteren angis med nøkkelordet ByVal.


Eksempel:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Supporter oss!