Velg funksjon

Returnerer en valgt verdi fra en liste med argumenter.

Syntaks:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Returverdi:

Variant. En verdi utledet fra parameteren Index.

Parametre:

Indeks: Ethvert numerisk uttrykk avrundet til et helt tall. Indeks godtar heltallsverdier som starter på 1 som spesifiserer hvilke av de mulige valgene som skal returneres.

Uttrykk1, Uttrykk2, …, Uttrykk_n: Uttrykk som representerer hvert av de mulige valgene.

Velg-funksjonen returnerer en verdi fra listen over uttrykk basert på indeksverdien. Hvis Indeks = 1, returnerer funksjonen det første uttrykket i listen, hvis Indeks = 2, returnerer det det andre uttrykket, og så videre.

Hvis indeksverdien er mindre enn 1 eller større enn antallet uttrykk som er oppført, returnerer funksjonen en Null-verdi.

Feil #5 oppstår når parametere er utelatt. Feil #13 oppstår hvis Indeks er lik Null.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

13 Ukjent datatype

Eksempel:

Følgende eksempel bruker funksjonen eller Velg for å velge en streng fra flere strenger som danner en meny:


Sub ExampleChoose
    Skriv ut VelgMeny(2) ' "Lagre format"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Velg(Indeks, "Hurtigformat", "Lagre format", "Systemformat")
End Function

Supporter oss!