Anropsuttrykk

Overfører kontrollen av programmet til en underrutine, en funksjon eller en prosedyre for et Dynamic Link Library (DLL). Nøkkelordet, typen og antall parametere er avhengig av rutinen som blir kalt.

Syntaks:

Anropsuttrykk-diagram


[Call] navn [(] [param :=] value, ... [)]

Parametre:

navn: Navn på subrutinen, funksjonen eller DLL som du vil anrope

param: Navn på søkeordparameter som skal overføres til rutinen, etterfulgt av dens verdi. Navnet må samsvare med rutineerklæringen. Nøkkelord er valgfrie og kan brukes i hvilken som helst rekkefølge.

verdi: Posisjonsparameterverdi. Typen er avhengig av rutinen som blir anropt

note

Når du blander posisjons- og nøkkelordparametere, må du sørge for at posisjonsparametere følger den rutinemessige deklarasjonsrekkefølgen.


tip

Når en funksjon brukes som et uttrykk, blir det nødvendig å omslutte parametere med parentes. Bruk av en Deklarer uttrykk er obligatorisk før du anroper en DLL.


Eksempel:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Supporter oss!