On...GoSub uttrykk; On...GoTo uttrykk

Forgrener seg til en av flere angitte linjer i programkoden, avhengig av verdien av et numerisk uttrykk.

Syntaks:

Ved GoSub/GoTo syntaks


Ved uttrykket GoSub Etikett1[, Etikett2[, Etikett3[,...]]]
Ved uttrykket GoTo Etikett1[, Etikett2[, Etikett3[,...]]]

Parametre:

uttrykk: Ethvert numerisk uttrykk mellom 0 og 255 som bestemmer hvilke av linjene programmet forgrener seg til. Hvis uttrykket er 0, blir ikke kommandoen utført. Hvis uttrykket er større enn 0, hopper programmet til etiketten som har et posisjonsnummer som tilsvarer uttrykket (1 = første etikett; 2 = andre etikett)

etikett: Ønsket linje i henhold til GoTo - eller GoSub-struktur.

Merknadsikon

GoTo- eller GoSub -konvensjonene er gyldige.


Eksempel:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & "Fra Sub 1 til" : Returner
Sub2:
  sVar =sVar & "Fra Sub 2 til" : Returner
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo End
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Supporter oss!