GoTo Uttrykk

Fortsetter programkjøringen innenfor en Sub eller Funksjon ved prosedyrelinjen angitt med en etikett.

Syntaks:


GoTo label[:]

Parametere:

etikett: En linjeidentifikator som indikerer hvor kjøringen skal fortsette. Omfanget av dette er for rutinen det tilhører.

Bruk GoTo-uttrykket for å instruere LibreOffice Basic om å fortsette programkjøringen på et annet sted i prosedyren. Posisjonen skal angis med en etikett. For å angi en etikett, tilordne den et navn og avslutt med et kolon (":").

Advarselsikon

Du kan ikke bruke GoTo-uttrykket til å gå ut av en Sub eller Funksjon.


Eksempel:


  Sub/Function
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label1
  Label2:
    ' uttrykksblokk
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Supporter oss!