GoSub...Retur Uttrykk

Kaller opp en underrutine som er indikert med en etikett inne i en Sub eller en Funksjon. Utsagnene etter etiketten utføres til neste Retur-uttrykk. Etterpå fortsetter programmet med uttrykket som følger GoSub-setningen.

Syntaks:


GoSub etikett[:]

Parametre:

etikett: En linjeidentifikator som indikerer hvor kjøringen skal fortsette fra. Betydelsen av en etikett i den rutinen den tilhører.

GoSub-uttrykket kaller en lokal subrutine angitt med en etikett fra en subrutine eller en funksjon. Etikettenavnet må slutte med et kolon (":").


 Sub/Function foo
   ' uttrykk
   GoSub label
   ' uttrykk
   Exit Sub/Function
 label:
   ' uttrykk
   Return
 End Sub/Function
Advarselsikon

Hvis programmet støter på en Retur-setning som ikke er innledet med GoSub, returnerer LibreOffice Basic en feilmelding. Bruk Exit Sub eller Exit Funksjon for å sikre at programmet forlater en Sub eller Funksjon før det kommer til neste Retur-setning.


Følgende eksempel viser bruken av GoSub og Retur. Ved å utføre en programdel to ganger, beregner programmet kvadratroten av to tall som legges inn av brukeren.

Eksempel:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Skriv inn det første tallet: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Skriv inn det andre tallet: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Skriv ut "Kvadratroten av";iInputa;" er";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Skriv ut "Kvadratroten av";iInputb;" er";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Supporter oss!