Hopper

Følgende uttrykk utfører Gåt til" kommandoer.

GoSub...Retur Uttrykk

Kaller opp en underrutine som er indikert med en etikett inne i en Sub eller en Funksjon. Utsagnene etter etiketten utføres til neste Retur-uttrykk. Etterpå fortsetter programmet med uttrykket som følger GoSub-setningen.

GoTo Uttrykk

Fortsetter programkjøringen innenfor en Sub eller Funksjon ved prosedyrelinjen angitt med en etikett.

On...GoSub uttrykk; On...GoTo uttrykk

Forgrener seg til en av flere angitte linjer i programkoden, avhengig av verdien av et numerisk uttrykk.

Supporter oss!