Gjør ... Loop Statement

Gjentar uttrykkene mellom Do og Loop-uttrykket mens betingelsen er Sann eller til betingelsen blir Sann.

Syntaks:

Kjør statement


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: Uttrykksblokken gjentas så lenge betingelsen er sann
 ' Gjør til: Uttrykksblokken gjentas så lenge betingelsen er Usann
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Kjør...Loop statement


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: Uttrykksblokken gjentas så lenge betingelsen er sann
 ' Loop Til: Uttrykksblokken gjentas til betingelsen er sann
 Loop {While | Until} condition = True

Parametre:

Do...Loop-uttrykket kjører en loop så lenge, eller til, en viss betingelse er Sann. Betingelsen for å gå ut av loopen må angis etter enten Do- eller Loop-uttrykket. Eksemplene ovenfor er gyldige kombinasjoner.

tilstand: En sammenligning, numerisk eller grunnleggende uttrykk, som evalueres til enten Sann eller Usann.

Uttrykk: Uttrykk du vil gjenta mens eller til en betingelse er sann.

Bruk Exit Do-setningen for å avslutte loopen uten betingelser. Du kan legge til denne setningen hvor som helst i en Do...Loop-setning. Du kan også definere en utgangsbetingelse ved å bruke If...Then-strukturen som følger:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Eksempel:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

For, Velg Case eller While uttrykk

Iif eller Switch funksjoner

Supporter oss!