Sløyfer

Følgende setninger kjører looper.

Gjør ... Loop Statement

Gjentar uttrykkene mellom Do og Loop-uttrykket mens betingelsen er Sann eller til betingelsen blir Sann.

For...Next Statement

Gjentar uttrykkene mellom For...Next-blokken et spesifisert antall ganger.

While...Wend Statement

Når et program møter en While-setning, tester det tilstanden. Hvis betingelsen er Usann, fortsetter programmet direkte etter Wend-uttrykket. Hvis betingelsen er Sann, kjøres loopen til programmet finner Wend og hopper deretter tilbake til While-setningen. Hvis betingelsen fortsatt er Sann, kjøres loopen på nytt.

Supporter oss!