IIf-funksjon

Returnerer ett av to mulige funksjonsresultater, avhengig av den logiske verdien til det evaluerte uttrykket.

Syntaks:


IIf (Bool som Bolsk, Variant1 Som Variant, Variant2 As Variant) Som Variant

Parametre:

Bool: Ethvert uttrykk du vil evaluere. Hvis uttrykket evalueres til Sann, returnerer funksjonen verdien til Variant1, ellers returnerer den verdien til Variant2.

Variant1, Variant2: Ethvert uttrykk, hvorav ett vil bli returnert som funksjonsresultatet, avhengig av den logiske evalueringen.

note

IIf evaluerer både Variant1 og Variant2 selv om den returnerer bare én av dem. Hvis ett av uttrykkene resulterer i feil, returnerer funksjonen feilen. For eksempel, ikke bruk IIF for å omgå en mulig divisjon med null resultat.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM Returnerer maksimalt 3 verdier
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Dårlig bruk av funksjon IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If eller Velg Case-uttrykk

Switch funksjon

Supporter oss!