Velg...Case Uttrykk

Definerer en eller flere uttrykksblokker avhengig av verdien til et uttrykk.

Syntaks:

Velg Case syntaks


 Velg Case uttrykk
   Case verdier
    Uttrykksblokk
 [ Case verdier2
    Uttrykksblokk]
 [ Case Else
    Uttrykksblokk]
 End Select

Parametre:

uttrykk: Ethvert uttrykk som kontrollerer om uttrykksblokken som følger den respektive Case-leddet blir utført.

verdier: Enhver verdiliste som er kompatibel med uttrykket. Utstrykksblokken som følger Case-leddet utføres hvis uttrykk samsvarer med verdier.

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Skriv ut "Nummer fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Skriv ut "Nummer fra 6 til 8"
    Case 8 To 10
      Skriv ut "Større enn 8"
    Case Else
      Skriv ut "Utenfor område 1 til 10"
  End Select
End Sub

If-uttrykk

Iif eller Switch-funksjoner

Supporter oss!