Vilkårsuttrykk

Følgende uttrykk er basert på betingelser.

If...Then...Else Uttrykk

Definerer en eller flereuttrykksblokker som du bare vil utføre hvis en gitt betingelse eller uttrykk er Sann.

Velg...Case Uttrykk

Definerer en eller flere uttrykksblokker avhengig av verdien til et uttrykk.

IIf-funksjon

Returnerer ett av to mulige funksjonsresultater, avhengig av den logiske verdien til det evaluerte uttrykket.

Supporter oss!