Kontrollere programkjøring

Følgende uttrykk kontrollerer kjøringen av et program.

Et program kjøres vanligvis fra den første kodelinjen til den siste kodelinjen. Du kan også utføre visse prosedyrer i programmet i henhold til spesifikke forhold, eller gjenta en del av programmet i en underprosedyre eller funksjon. Du kan bruke loops til å gjenta deler av et program så mange ganger som nødvendig, eller til en viss betingelse er oppfylt. Denne typen kontrollsetninger er klassifisert som tilstands-, loop- eller "gå til" uttrykk.

Vilkårsuttrykk

Følgende uttrykk er basert på betingelser.

Sløyfer

Følgende setninger kjører looper.

Hopper

Følgende uttrykk utfører Gåt til" kommandoer.

Andre uttrykk

Uttrykk som ikke tilhører noen av de andre kategoriene er beskrevet her.

Supporter oss!