Okt-funksjon

Returnerer den oktale verdien av et tall.

Syntaks


Okt (Tall)

Returverdi

Streng

Parameter

Tall: Ethvert numerisk uttrykk som du vil konvertere til en oktal verdi.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Supporter oss!