Konvertering av tall

Følgende funksjoner konverterer tall fra ett tallformat til et annet.

Hex-funksjon

Returnerer en streng som representerer den heksadesimale verdien til et tall.

Okt-funksjon

Returnerer den oktale verdien av et tall.

Supporter oss!