Sgn-funksjon

Returnerer et heltall mellom -1 og 1 som indikerer om tallet som sendes til funksjonen er positivt, negativt eller null.

Syntaks


Sgn (Tall)

Returverdi

Integer

Parameter

Tall: Numerisk uttrykk som bestemmer verdien som returneres av funksjonen.

Tall

Returverdi

negativ

Sgn gir -1.

0

Sgn gir 0.

positiv

Sgn returnerer 1.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSgn
    Skriv ut sgn(-10) ' returnerer -1
    Skriv ut sgn(0) ' returnerer 0
    Skriv ut sgn(10) ' returnerer 1
End Sub

Supporter oss!