Uttrykkstegn

Denne funksjonen returnerer det algebraiske tegnet til et numerisk uttrykk.

Sgn-funksjon

Returnerer et heltall mellom -1 og 1 som indikerer om tallet som sendes til funksjonen er positivt, negativt eller null.

Supporter oss!