Abs-funksjon

Returnerer den absolutte verdien av et numerisk uttrykk.

Syntaks


Abs (Tall)

Returverdi

Double

Parameter

Tall: Ethvert numerisk uttrykk du vil returnere den absolutte verdien for. Positive tall, inkludert 0, returneres uendret, mens negative tall konverteres til positive tall.

Følgende eksempel bruker Abs-funksjonen til å beregne forskjellen mellom to verdier. Det spiller ingen rolle hvilken verdi du angir først.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Vennligst skriv inn det første beløpet","Verdi-inndata"))
    siW2 = Int(InputBox("Vennligst skriv inn det andre beløpet","Verdi-inndata"))
    Skriv ut "Forskjellen er"; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Supporter oss!