Absolutte verdier

Denne funksjonen returnerer absolutte verdier.

Abs-funksjon

Returnerer den absolutte verdien av et numerisk uttrykk.

Supporter oss!