Int-funksjon

Returnerer heltallsdelen av et tall.

Syntaks:

Int (Tall)

Returverdi:

Double

Parametre:

Tall: Ethvert gyldig numerisk uttrykk.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleInt
    Skriv ut Int(3.99) ' returnerer verdien 3
    Skriv ut Int(0) ' returnerer verdien 0
    Skriv ut Int(-3.14159) ' returnerer verdien -4
End Sub

Supporter oss!