Fix Funksjon

Returnerer heltallsverdien til et numerisk uttrykk ved å fjerne brøkdelen av tallet.

Syntaks:

Fix (uttrykk)

Returverdi:

Double

Parametre:

Uttrykk: Numerisk uttrykk som du vil returnere heltallsverdien for.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' returnerer 3.
    Skriv ut Fix(0) ' returnerer 0.
    Skriv ut Fix(-3.14159) ' returnerer -3.
End Sub

Supporter oss!