heltall og brøk

Funksjoner for å avrunde verdier til heltall, og for å ta brøkdelen av en verdi.

Fix Funksjon

Returnerer heltallsverdien til et numerisk uttrykk ved å fjerne brøkdelen av tallet.

Int-funksjon

Returnerer heltallsdelen av et tall.

Frac-funksjon

Returnerer brøkdelen av et tall.

Supporter oss!