Sqr-funksjon

Beregner kvadratroten av et numerisk uttrykk.

Syntaks


Sqr (Tall)

Returverdi

Double

Parameter

Tall: Ethvert numerisk uttrykk du vil beregne kvadratroten for.

En kvadratrot er tallet du multipliserer med seg selv for å produsere et annet tall, for eksempel er kvadratroten av 36 6.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Supporter oss!