Kvadratrotberegning

Bruk denne funksjonen til å beregne kvadratrøtter.

Sqr-funksjon

Beregner kvadratroten av et numerisk uttrykk.

Supporter oss!