Square Root Calculation

Bruk denne funksjonen til å beregne kvadratrøtter.

Sqr Function

Beregner kvadratroten av et numerisk uttrykk.

Supporter oss!