Rnd Funksjon

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1.

Syntaks


Rnd [(Uttrykk)]

Returverdi

Double

Parameter

Uttrykk: Har ingen effekt, ignoreres hvis det er angitt.

Rnd-funksjonen returnerer desimalbrøker fra 0 (inkludert) til 1 (ekskludert) i henhold til en enhetlig fordeling. Den bruker Mersenne Twister 19937 tilfeldig tallgenerator. For å generere tilfeldige heltall i et gitt område, bruk en formel som i eksemplet nedenfor. En Randomiser-setning med en definert startverdi kan brukes på forhånd, hvis en forutsigbar rekkefølge av tall er ønsket.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Skriv ut "Nummer fra 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Skriv ut "Nummer fra 6 til 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Skriv ut "Større enn 8"
    Case Else
      Skriv ut "Utenfor område 1 til 10"
  End Select
End Sub

Supporter oss!