Tilfeldige Uttrykk

Initialiserer tilfeldig tallgeneratoren som brukes av Rnd-funksjonen.

Syntaks


Tilfeldige [Tall]

Parameter

Tall: Enhver heltallsverdi. Brukes som frø for å initialisere tilfeldig tallgeneratoren. Like frø resulterer i like tilfeldige tallsekvenser ved Rnd-funksjonen. Hvis parameteren utelates, vil Tilfeldiggjørings-setningen bli ignorert.

Merknadsikon

Med mindre en forutsigbar rekkefølge av tall er ønsket, er det ikke nødvendig å bruke Tilfeldiggjørings-setningen, siden tilfeldig tallgeneratoren vil initialiseres automatisk ved første gangs bruk – den vil bli seedet ved hjelp av en systemlevert tilfeldig -tallgenerator som produserer jevnt fordelte, ikke-deterministiske tilfeldige tall. Hvis ingen slik generator er tilgjengelig på systemet, vil systemtiden bli brukt som basis.


Randomize-setningen påvirker bare BASICs Rnd-funksjon. Andre tilfeldige tallgeneratorer (for eksempel Calcs RAND()-funksjon osv.) påvirkes ikke av den.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Område fra 0 til 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Spektral distribusjon"
End Sub

Supporter oss!