Genererer slumptall

Følgende uttrykk og funksjoner genererer tilfeldige tall.

Tilfeldige Uttrykk

Initialiserer tilfeldig tallgeneratoren som brukes av Rnd-funksjonen.

Rnd Funksjon

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1.

Supporter oss!